BOHUSTIMMER AB

Bohustimmer erbjuder Skogsägaren de bästa råvarupriserna direkt utan mellanhänder.

Med Bohustimmer får Du som Skogsägare en personlig redovisning av avräkningen och därmed ett snabbt avslut.

Som Skogsägare gör du två affärer – Du säljer virke och köper en avverkningstjänst. Bohustimmer fokuserar på båda delarna.

Bohustimmer är ett privat och oberoende skogsbolag helägt av Gerth Höglind.

Bohustimmer utför dessutom alla inom skogsbruket förekommande tjänster som: