GALLRING

Man kan gallra på flera sätt, Bohustimmer anpassar gallringen efter Markägarens vilja, skogens förutsättningar och för att optimera avkastningen.

En bra utförd gallring ökar skogens framtida värde.

Länkar
skogsstyrelsens hemsida finns mer att läsa om gallring