SLUTAVVERKNING

Bohustimmer har flera virkessortiment för att få ut det mesta av din slutavverkning/föryngringsavverkning.

Bohustimmer eftersträvar att det inte ska finnas några vrak i sågbara sortiment, det innebär att du som markägare får fullt betalt även vid eventuella vrak.

Bohustimmer anser att slutavverkning/föryngringsavverkning ska utföras vid bra markförhållanden och som alltid i samråd med dig som markägare för bästa resultat.

Länkar
Skogstyrelsens hemsida finns det mer att läsa om slutavverkning