Certifiering & Miljö

Bohustimmer AB är certifierade genom medlemskap i PanCert AB grupp för spårbarhet CoC. För mer information om gruppcertifieringen följ länken till Pancert AB.

PanCert AB

Certifikaten kan ses här, där certifikatskoder ingår:

Gruppcertifikat PEFC CoC

Gruppcertifikat FSC CoC

Vid frågor eller kritik mot vår spårbarhet ber vi er vänligen kontakta företaget. Klagomål på spårbarhet efterlevs – Klagomål – Pancert

Bohustimmer ABs Miljöpolicy