PRODUKTER

Vad händer med virket Bohustimmer köper?

De exakta sortimenten, diameter och längd varierar över tid och bestäms av marknadens efterfrågan. Tänk på att som markägare alltid rådfråga oss innan avverkning av leveransvirke för att få de aktuella sortimentens dimensioner för att optimera avkastningen.

Huvudprodukterna är:

Sågtimmer: kvalitetsvirke av grövre diameter som levereras till sågverksindustrin. Slutprodukten blir snickerier, konstruktioner och paneler.

Kubb: sågvirke av låg diameter och fast längd. Slutprodukten blir limträ, konstruktioner eller emballage.

Massaved: klent virke som levereras till massa- och pappersbruk. Slutprodukten  blir förpackningar tidnings- och tryckpapper.

Bränsleved: blandat material från träd av lågkvalitet som levereras till värmeverk och slutprodukten blir biobränsle.