BOHUSTIMMER AB

Bohustimmer erbjuder Skogsägaren de bästa råvarupriserna direkt utan mellanhänder och levererar flera olika sortiment vilket optimerar avkastningen.

Med Bohustimmer får Du som Skogsägare en personlig redovisning av avräkningen och därmed ett snabbt avslut.

Bohustimmer anpassar avverkningen efter Markägarens vilja och skogens förutsättningar.

Som Skogsägare gör du två affärer – Du säljer virke och köper en avverkningstjänst. Bohustimmer fokuserar på båda delarna.

Bohustimmer utför dessutom alla inom skogsbruket förekommande tjänster som:

Bohustimmer är ett privat och oberoende skogsbolag helägt av Gerth Höglind.

Miljöpolicy : Miljöpolicy

Bohustimmer AB är certifierat genom medlemskap i PanCert AB grupp för spårbarhet CoC.

Certifikaten kan ses här, där certifikatskoder framgår.

Gruppcertifikat PEFC CoC

Gruppcertifikat FSC CoC

GDPR SV: gdpr-sv