HYGGESFRITT

Hyggesfritt skogsbruk

De senaste åren har intresset för naturnära skogsbruk eller hyggesfritt vuxit allt mer och det diskuteras allt oftare. Vi på Bohustimmer ser därför att det ligger i tiden att följa den utvecklingen.

Ett mer naturnära skogsbruk kan på sikt lösa många av de problem som dagens vanliga skogsbruk dras med. T.ex. insektsangrepp och stormskador. Möjligheterna att minska skogsbrukets konflikter med andra intresseområden som tex naturvården är också stora. Det kan också ge en mycket bredare avkastning, -nytta och glädje från din fastighet. Det ger trevligare och mer varierade miljöer.

Naturnära skogsbruk är ett helhetskoncept som täcker in hela en skogsfastighets förvaltning och alltså inte något särskilt ”huggningssätt”. Så kallat hyggesfritt skogsbruk är inte nödvändigtvis det samma som naturnära skogsbruk. Men att prova på att arbeta ”hyggesfritt” i sin skog kan vara ett första steg att närma sig eller prova på ett annat/nytt sätt att arbeta med sin skog.

Martin Jentzen, en av Sveriges främsta experter inom naturnära skogsbruk, samarbetar med Bohustimmer kring alternativa avvekningsformer. Efter en diskussion kring dina målsättningar och behov kan vi säkert erbjuda skogligt intressanta åtgärder i kombination med en bra virkesaffär.

Läs mer på vår virkesköpare Martin Jentzens hemsida