GALLRING

Man kan gallra på flera sätt, Bohustimmer anpassar gallringen efter Markägarens vilja och skogens förutsättningar.

En bra utförd gallring ökar skogens framtida värde.

Länkar
skogsstyrelsens hemsida finns mer att läsa om gallring