KONTAKT

BOHUSTIMMER ABProcessed with VSCOcam with s3 preset
Rom 38
455 98 Dingle

info@bohustimmer. se

Fax: 0524 – 422 36

Gerth Höglind VD/ inköpare
070 – 586 24 19

Dan Eriksson inköpare
070 – 751 86 60

Martin Jentzen inköpare Hyggesfritt
073 – 417 22 90

Anna Höglind administration
0524 – 422 36