PRODUKTER

Vad händer med virket Bohustimmer köper?

De exakta sortimenten, diameter och längd varierar över tid och bestäms av marknadens efterfrågan. Huvudprodukterna är:

Sågtimmer: kvalitetsvirke av grövre diameter som levereras till sågverksindustrin. Slutprodukten blir snickerier, konstruktioner och paneler.

Kubb: sågvirke av låg diameter och fast längd. Slutprodukten blir limträ, konstruktioner eller emballage.

Massaved: klent virke som levereras till massa- och pappersbruk. Slutprodukten  blir förpackningar tidnings- och tryckpapper.

Bränsleved: blandat material från träd av lågkvalitet som levereras till värmeverk och slutprodukten blir biobränsle.